Kontakt / Plant et træ

Plant et træ

Plankebord4U støtter Global Climate Institute
 
 
Certifikat udstedt til:
Plankebord4U
Deltager nr.: G100030 – Antal plantet træer: 500 Samlet CO2 binding: 62.424 Tons
Gennem ordningen ”Plant a tree”, har Plankebord4U aktivt valgt at bidrage til et bedre miljø og klima, ved at plante træer. Træer har en altafgørende betydning for jordens klima, da de binder CO2 og dermed reducere den CO2 som ellers ville havne i atmosfæren og skabe global opvarmning.
 
I Indiens Meghalaya provins ligger “The wettest place on earth”, tågeskovene
ved Khasi Hills. Regionen er præget af rig biodiversitet, hellige skove, ældgamle sten monolitter og mindre Khasi samfund. Området er kraftigt truet af nedbrydning og skovrydning. Projektet går ud på at bekæmpe skovrydning og reetablere skovområderne til gavn for både lokalbefolkning, natur og det globale klima.
Projektet har foruden en reetablering af de naturlige skovområder, også det formål at skabe bæredygtig levevis og økonomi for lokalbefolkningen, så områdets biodiversitet og Khasi samfund kan blomstre i fællesskab. Der arbejdes tæt sammen med lokalbefolkningen for at finde bæredygtige løsninger, så skovrydning til brænde og energibehov erstattes af energieffektive ovne og riskogere til områdets 5000 familier. En ændring af landbrugsteknikker og adfærd er en vigtig del af projektet.
HVORFOR KHASI HILLS?
Khasi folket er traditionelt set knyttet tæt til områdets skove og de er afhængige af tågeskovene for brænde, medicin, mad og bolig. Khasi folket værdsætter skovene for deres rolle i beskyttelsen af floder, vandløb og dyreliv, ligesom de tildeler dem spirituel betydning.
Khasi folket er truet og risikere at miste deres levested, da skovene fældes for brænde, kul og græsmark- er til kvæg. Meghalaya provinsens tågeskovene har international betydning, anerkendt som værende et af verdens vådeste områder og et biodiversitets ”Hotspot”.
PROJEKTETS MÅLSÆTNING
• Reetablering af oprindelige skovområder
• Øget CO2 binding
• Skabe økonomisk udvikling
• Udbrede ligestilling og kvindeligt lederskab • Jordbundsbeskyttelse
• Udvidelse af skovområde
• Udvidelse af levesteder for truede og fredede dyrearter
CO2 GEVINSTEN
I East Khasi Hills er den totale above-ground biomasse estimeret til et gennemsnit på 104 tons CO2 per hektar over en periode på 20 år. Tallene er baseret på en on-site måling i år 2017 via målinger og metoder kompatibel med REDD+ standarter og certificeret via Plan Vivo.


 
Plankebord4U | CVR: 31125812 | Showroom Ulvshalevej 66, 4780 Stege  | Tlf.: 91 958 958 | Info@plankebord4u.dk